INSECTICIDES

 • Abamektin 95%

 • Cipermetrin 92%

 • Lambda cihalotrin 97%

 • Acetamiprid 99%

 • Deltametrin 98%

 • Piriproksifen 98%

 • Emamektin benzoat 98%

 • Metoksifenozid  98%

 • Fosetil-Al 96%

 • Spirodiklofen 98%

 • Zeta-cipermetrin 94%